Alla priser är exkl. moms.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i tekniska specifikationer, priser eller i annan information.
Nyheter och versioner Betalar TimeTrack sig? Ladda ner Order Serviceavtal    

Tidredovisning, projektredovisning och säljstöd tidsredovisning

Nu har TimeTrack tidredovisning en egen hemsida, besök oss gärna där istället.

TimeTrack tidredovisning är ett effektivt och lättarbetat verktyg för tidsredovisning, projektuppföljning, säljstöd, CRM (Customer Relationship Management), kontakthantering, dokument-hantering, mötesbokningar i kalendrar etc. Med TimeTrack effektiviseras er organisation och konkurrensförmåga. TimeTrack hjälper dig att vårda din största tillgång och inkomstkälla - dina kunder.

För att du ska kunna prova TimeTrack fullt ut i din egen verksamhet ger vi dig öppet köp i 30 dagar. Köp programmet och prova det i lugn och ro. Om du bestämmer dig för att behålla programmet ringer du oss för din personliga accesskod. Vill du inte ha programmet returnerar du det till oss och behöver då inte betala någonting. Du kan också ladda ner en fullt körbar demoversion av TimeTrack.

 
Tidsredovisning
 
Kontakthantering
Projektuppföljning
 
 
Dokumenthantering
  timetrack tidredovisning  
CRM säljstöd
 
Fakturering
Palm Pilot XOR Compact Ekonomisystem
Kalendrar
Kalendrar, möten
   

I TimeTrack finns flera verktyg för att underlätta och förenkla samarbetet inom företaget. TimeTrack ger dig t.ex. marknadens enklaste tidredovisning med ekonomisk uppföljning per projekt innehållande intäkter, kostnader och resultat. Du har många olika prissättningsalternativ och du kan skilja mellan den faktiska tiden du har lagt ner på ett jobb och tiden du tar betalt för. Du har ett avancerat kundregister till ditt förfogande med möjlighet att definiera egna fält och göra löpande anteckningar i Historik-fältet t.ex. efter säljuppföljningar. Andra viktiga funktioner är dokumenthanteringen som gör det lätt att hitta gamla dokument (offerter, PM etc) och faktureringen med bl.a. kopplingar till ekonomisystemet XOR Compact. Du kan också använda TimeTrack för att kommunicera över Internet för att lättare komma i kontakt med kunder, leverantörer och vänner. Alla tidregistreringar, dokument, aktiviteter etc kan länkas till en kontakt och ett projekt/uppdrag. Detta förkortar dramatiskt den tid det tar att hitta kundinformation såsom offerter och tidigare möten. Programmet finns i två versioner - LT och Pro. LT-versionen är tänkt för dig som inte jobbar i projektform och inte har behov av kalendrar och avancerade tidrapporter och uppföljning. Pro-versionen är för dig som behöver projekthantering, ekonomisk uppföljning och fler rapporter.


Observera att beskrivningarna nedan över TimeTrack's funktioner avser Pro-versionen. Klicka här om du vill veta vad som skiljer LT- och Pro-versionerna åt.


Tidredovisning
Tidredovisningen i TimeTrack är genialt enkel: du väljer kontakt, tjänst och projekt med några klick och trycker på Arbeta-knappen. Medan du arbetar registrerar TimeTrack sekund för sekund. Om du vill kan du skriva in en kommentar som närmare beskriver vad du gör. När du är färdig trycker du på Pausa-knappen. TimeTrack sparar informationen som sedan utgör underlag för tidrapporter och fakturor. Manuella registreringar och ändringar i redan sparade tidregistreringar kan du göra antingen direkt i TimeTrack's huvudfönster, i din kalender med Drag- och Släpp
eller i en lista över alla tidregistreringar. Den enkla registreringsprincipen gör att du får maximal kontroll på ditt arbete och inte missar att ta betalt för strötid. TimeTrack hanterar också s k icke-debiterbar tid och särskiljer på den verkliga tiden och den debiterbara tiden.
 • Snabb start/stopp av tidregistrering per kontakt och tjänst med Arbeta/Pausa-knappar.
 • Manuell registrering och ändring av arbetad tid direkt i TimeTrack's huvudfönster, från lista eller direkt i den inbyggda kalendern.
 • Lista över utfört arbete med sortering på datum/projekt/kontakt i tidsordning. Summering av belopp och tider.
 • Presentation av tidregistreringar i kalender med filtreringsmöjlighet på kontakt, tjänst och projekt.
 • Verklig tid och debiterbar tid -
 • Avrundning av tid till valfritt antal minuter om så önskas.
 • Attest av tidregistreringar och a conto-debitering.
 • Möjlighet att byta tjänst, pris samt typ av registrering (per timme eller fast avgift) i efterhand, kommentarfält.
 • Visning av dagens debiterbara belopp och tider direkt i huvudfönstret.
 • Tidregistreringar kan märkas som fakturerade.
 • Möjlighet att registrera utlägg för en kontakt.
 • Kostnader (fasta och rörliga) för transaktioner med resultatredovisning per projekt.
 • Prissättning: Priser kan antingen anges som pris per timme eller som fast avgift. Utöver detta kan priser anges enligt:
  • pris per tjänst
  • individuella priser för varje användare per tjänst
  • timpris per kontakt oberoende av tjänst

Tidrapporter, fakturering
Ett flertal olika typer av tidrapporter och fakturor kan skrivas ut såväl för den enskilde användaren som för hela arbetsgruppen. Tidrapporterna och fakturorna kan sorteras på projekt, kontakt, tjänst eller datum. TimeTrack innehåller även en kundreskontra för hantering av utgående fakturor. Detta innebär att du kan spara in kostnaden för ett separat faktureringsprogram. I faktureringen ingår även a conto-fakturering. I samband med att du godkänner en tidrapport eller faktura vid utskrift och export, låser du tidregistreringarna och omöjliggör därmed ändringar i redan fakturerade tidregistreringar.
 • Sortering/Urval på kontakt, tjänst och datum.
 • Textfält för kommentar till rapport.
 • Detaljerad och summerad rapport.
 • Utskriftsval av debiterbar / ej debiterbar tid och fakturerat / ej fakturerat.
 • Styrning av vad som ska skrivas ut.
 • Tre sorters avrundning av arbetad tid.
 • Ett flertal rapporttyper med möjlighet att spara rapportinställningar från gång till gång.
 • Kundreskontra och aconto-fakturering.
 • Låsning av utskrivna/exporterade transaktioner.
 • Överföring av tidregistreringar till ekonomisystemet XOR/Norstedt Compact.

Kontaktregister, säljstöd
TimeTrack innehåller ett gemensamt kontaktregister för företagets alla kontakter. Registret hanterar adresser, telefonnummer, hemsidor, e-post etc och går att anpassa till företagets egna behov. Med dina egna kontakturval bestämmer du vilka kunder som ska bearbetas eller få utskick mha TimeTrack's etikettutskrift.
 • Egendefinierbara fält för maximal flexibilitet.
 • Flera kontaktpersoner per kontakt med individuella telefon-, mobil-, telefax-, e-post-, och titel-fält. Flera egendefinierbara fält för kontaktpersoner.
 • Internetkoppling med e-post- och web-adresser.
 • Typ av kontakt t ex klient, leverantör, myndighet. Du kan definiera dina egna kontakttyper.
 • Inställning av förvald kontaktperson, tjänst och projekt för att undvika felregistreringar.
 • Datummärkning när uppgifterna skapades och senast ändrades och av vem.
 • Etikettutskrift med urval.
 • Automatisk nummerslagning
 • Kommentar- och historikfält.
 • Fält och inställningar för a conto-debitering.
 • Fält för bl a landskod, SNI-kod och betalningsvillkor.
 • Snabb sökfunktion.
 • Import och export bl a till ekonomisystemet XOR/Norstedt Compact.
 • Inställning om moms ska debiteras eller ej.

Tjänster
 • Gemensamt register för företagets tjänster med sökfunktion.
 • Debitering per timme eller fast avgift.
 • Angivande av kortaste debiteringstid.
 • Möjlighet till individuellt pris för varje användare per tjänst.
 • Tre olika momskoder.
 • Kommentarfält, export.
 • En tjänst kan märkas som ej debiterbar.
 • Koppling till verksamhet för företaget.

Projekt
Med TimeTrack's ekonomiska projektuppföljning kan du som projektansvarig direkt se vad som är debiterbart, budgeterat och fakturerat etc på ett projekt. TimeTrack kan också automatiskt registrera och hantera kostnader i verksamheten. På så sätt får du full kontroll över era projekt och kan se om de går ihop eller ej. Kostnader kan knytas både till användaren (lön och övriga kostnader) samt till tjänsten (fast kostnad och kostnad per timme).
 • Du kan göra länkar till ett projekt på samma sätt som till kontakter.
 • Attest per projekt, tre typer av attestkrav.
 • Möjlighet att begränsa vilka kontakter som ska ingå i ett projekt eller alla.
 • Tre olika debiteringssätt.
 • Uppdragsgivare och ansvarig inom företaget.
 • Ekonomisk status som tabell och diagram.
 • Budget med egendefinierade perioder.
 • Kostnadsuppföljning och resultat.

Attest
För att undvika felaktiga debiteringar kan du per projekt aktivera TimeTrack's attestfunktion. Om attestfunktionen är aktiv spärrar du tidregistreringar som ska faktureras tills de har blivit godkända av projektansvarig eller annan person ansvarig för attestering. Attestfunktionen gör det även möjligt att titta på och redigera andra användares tidregistreringar direkt från ditt eget TimeTrack.
 • Attestering av alla användares transaktioner direkt i transaktionslista.
 • Attest av enskilda tidregistreringar, alla tidregistreringar för en användare eller alla tidregistreringar på ett projekt.
 • Möjlighet att se andra användares transaktioner.

Dokumenthantering
Med TimeTrack's dokumenthantering får du ordning och reda på dina dokument. Du och dina arbetskamrater kan registrera alla brev, ritningar, telefax, avtal, offerter, prislistor, rapporter, broschyrer, bokslut etc som ni skapar. Eftersom varje dokument är länkat till en kontakt är det enkelt att sedan hitta alla dokument som har registrerats på kontakten. För varje dokument kan du dessutom ange typ av dokument och var det fysiskt är placerat. På så sätt är det lätt att ex vis hitta alla offerter eller ta reda på vilka avtal som finns i arkivskåpet. För att snabbt hitta ett visst dokument har du också tillgång till en sökfunktion. Med en knapptryckning startar TimeTrack programmet där dokumentet har skapats och du kan direkt läsa eller redigera det. Bäst av allt: du kan ge en lång beskrivning av ett dokuments innehåll och ange nyckelord. Därmed hittar du gamla dokument mycket snabbare.
 • Gemensamt register över företagets dokument.
 • Varje dokument länkat till en kontakt och ett projekt.
 • Indelning av dokument i olika typer samt var de är fysiskt placerade.
 • Sökfunktion.
 • Direktstart inifrån TimeTrack av programmet som har skapat ett dokument.
 • Automatisk och anpassningsbar överföring av fält (ex vis kontaktens namn och adress) från TimeTrack till andra program.
 • Möjlighet att skapa brevmallar med standardinnehåll att överföra till andra program.
 • Dokument märkt med användare och tidpunkt.
 • "Drag and Drop" av filer.
 • Sökbart fält för att numrera dokument och fält för speciella nyckelord.
 • Dokumentdata innehåller information om vem som skapat och ändrat dokumentet.

Kalendrar
TimeTrack's kalender ger dig en översikt över vad du har gjort och ska göra, en vecka i taget.
 • Grafisk visning av transaktioner, aktiviteter och arbetsuppgifter.
 • Filterfunktion som lätt sorterar ut endast den information som är intressant.
 • Fält som visar effektivitet, arbetad tid, debiterad tid och belopp för transaktioner.
 • Direkt tillgång till en länkad kontakts adress/telefon .
 • Tidslinje visar grafiskt när du är upptagen.
 • Veckoöversikt, "Gå till idag"-knapp.
 • Snabbval av år, månad och veckonummer.
 • "Drag and Drop" av aktiviteter.
 • Förvarning i minuter, timmar och dagar.
 • Påbörja och avsluta tidpunkt.
 • Text och plats för aktiviteten.
 • Möjlighet att titta i andras kalendrar.
 • Gruppkalendrar med postfunktion.
 • Fyra nivåer av behörighet.
 • Privata aktiviteter ej synliga för andra.
 • Aktivitet länkbar till en kontakt.
 • Val mellan att visa tjänst eller projekt.
 • Visning av svenska helgdagar.
 • Generering av återkommande aktiviteter.

Kopplingar till externa system

Palm handdatorer
Med TimeTrack Mobile i din handdator kan du registrera tid, utlägg och resor i handdatorer baserade på Palm's operativsystem, Palm OS. När du är tillbaka på kontoret synkroniserar du informationen i handdatorn med den som finns i kontorets databas. Alla dina mobila registreringar är därmed tillgängliga för fakturering, statistik etc. Titta på våra mycket konkurrenskraftiga priser på Palm handdator redan idag eller begär en offert om du funderar på att köpa flera handdatorer.

Ekonomisystemet XOR Compact
TimeTrack kan integreras med ekonomisystemet XOR Compact för skapande av fakturor och utbyte av kontakt- och projektinformation. Mao slipper du att manuellt skapa fakturor i Compact. Varje fakturarad kan kopplas till ett projekt
(kallas för objekt i XOR Compact). Därmed får du automatiskt möjlighet att göra exakta ekonomiska uppföljningar per projekt och kan ta ut mängder av rapporter. XOR Compact finns i många olika versioner och vi ger dig 10% rabatt på XOR Compact när du köper TimeTrack.


Import och export

I TimeTrack har du möjlighet att importera och exportera data på många olika sätt. T.ex. kan du lätt importera kontaktdata från ditt gamla adressregister via TimeTrack's textimport. Du kan också exportera alla registreringar i TimeTrack för att t.ex. utföra efterbehandlingar i andra program såsom Access eller Excel. Du kan också placera information från TimeTrack på Windows Klippbord för att
t.ex. klistra in adressuppgifter direkt i Word eller klistra in en projektrapport i Excel. Tack vare TimeTrack's integrering med ekonomisystemet XOR Compact för du enkelt över tidregistreringar och kontaktinformation mellan programmen.


Elektronisk post, Internet
Med TimeTrack kan du skicka elektronisk post dels internt via TimeTrack's egen postfunktion dels externt via vanlig Internet-mail. Du kan också surfa t.ex. till dina leverantörers hemsidor m.h.a. TimeTrack's inbyggda koppling till din vanliga web-browser. TimeTrack's interna postfunktion ger dig:
 • Skicka intern post till enskilda användare eller grupper av användare.
 • Direktsvar med en knapptryckning.
 • Sökfunktion i rubrik och i meddelandefält.
 • Brev länkbart till en kontakt.
 • Arkiv med foldrar för olika typer av brev.
 • Citering av mottagna brev vid svar.

Att-göra lista
TimeTrack's att göra-lista hjälper dig att komma ihåg alla de småsaker som du behöver göra varje dag.
 • Arbetsuppgifter indelade i kategorier sorterade på datum och prioritet.
 • Anteckningar i fritextfält.
 • Sökfunktion i rubrik och i anteckningsfält.
 • Nio nivåer av prioritet.
 • Möjlighet till automatisk framflyttning till nästa timme, dag, vecka, månad och år.
 • Möjlighet att sätta påminnelse både vid påbörja och avsluta tidpunkt.
 • Varje arbetsuppgift länkbar till en kontakt. Direkt tillgång till den länkade kontaktens adress/telefon etc.
 • Arbetsuppgifter kan märkas som utförda men finnas kvar i listan.
 • Arbetsuppgifter kan visas i kalendern.
 • Privata arbetsuppgifter ej synliga för andra i kalendern.

Kontaktlogg

 • Visar överskådligt vad du har gjort för en viss kontakts räkning med flikar för transaktioner, dokument etc.
 • Visar skickade elektroniska brev, att görauppgifter, dokument, aktiviteter från din kalender samt arbetad tid.
 • Skapa ny, ändra och ta bort samlat i en dialog.

Övrigt

 • Export av valfria fält och i olika format.
 • Export/ import som medger distansarbete.
 • Returtangenten kan användas som fältbytare.
 • Fritextsökning och sökning efter projekt vid länkning samt val av kontaktperson.
 • Autostart av tidregistrering vid programstart.
 • Pop-up hjälp.
 • Direktåtkomligt kommentarfält för pågående transaktion i huvudfönstret.
 • Justering av påbörjad/avslutad-tider för pågående och föregående transaktion.
 • Utvecklat i programmeringsspråket C++ med objektorienterade metoder. Detta gör TimeTrack snabbt, stabilt och minnessnålt.
 • Fri 6 månaders telefonsupport.

Beställ produkter Skrivare Bildskärmar Palm handdatorer Sonicwall brandväggar XOR Compact ekonomisystem Om Aurum Sök Etikettskrivare Ladda ner TimeTrack tidredovisning AURUM's hemsida