Alla priser är exkl. moms.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i tekniska specifikationer, priser eller i annan information.
TimeTrack Versioner Betalar TimeTrack sig? Ladda ner Order Tester Service Press År 2000

Serviceavtal TimeTrack tidsredovisning

Nu har TimeTrack tidredovisning en egen hemsida, besök oss där istället.

Ett serviceavtal ger dig trygghet i din programinvestering eftersom du vet att du kan kontakta oss när som helst för att få hjälp. Ring oss istället för att slösa bort din egen tid på att försöka få svaret på en fråga, du sparar in kostnaden redan vid måttligt användande av vår support. Du är också säker på att alltid ha de senaste uppdateringarna och programrättningarna. Ett serviceavtal ger dig dessutom 15% rabatt på helt nya programversioner dvs ännu mer pengar att spara. Skicka information om serviceavtal till mig.

Serviceavtalet ger dig bl a:

  • Fri muntlig eller skriftlig support rörande programvaran via telefon/fax/e-post eller brev.
  • Kostnadsfria uppdateringar. AURUM skickar automatiskt ut programrättningar som har väsentlig betydelse för programmets funktion. En uppdatering definieras som en ändring av TimeTrack's versionsnummer i den minst signifikanta siffra (ex vis 3.00 -> 3.01).
  • 15% rabatt på uppgraderingar. En uppgradering definieras som en ändring av TimeTrack's versionsnummer i den mest signifikanta siffran och/eller i siffran efter decimaltecknet (ex vis 3.0 -> 4.0).
  • Eventuell information om TimeTrack som AURUM utger.
  • 15% rabatt på anpassningar och konsulttjänster.
Kostnaden för ett serviceavtal framgår av vår prislista. Om du tecknar ett serviceavtal direkt när du köper TimeTrack får du 50% rabatt på serviceavtalet!

 

 


Beställ produkter Skrivare Bildskärmar Palm handdatorer Sonicwall brandväggar XOR Compact ekonomisystem Om Aurum Sök Etikettskrivare Ladda ner TimeTrack tidredovisning AURUM's hemsida